Metal Impeks Valjevo

Dejan Petrović | Direktor |

Sa Ru metalom imamo višegodišnju poslovnu saradnju, što je dokaz ispravnog poslovanja.

Ru metal kao dobavljač kupcu pruža sigurnost, brzu isporuku, tačnost i robu isporučuju u dogovorenim rokovima.

Prate cene, uslove i trendove u našoj branši. Otvoreni su prema kupcima i izlaze nam u susret na razne načine. Samo tako nastavite!