APOLLO PROGRAM

Uvezli smo APOLLO program koji sadrži elektrode, CO2 žice, držače elektroda i štipaljke za masu.
Više informacija ćete pronaći u našem cenovniku.